23/09/2019 | 09:45

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020.

Sáng ngày 19/9/2019, Huyện ủy, UBND huyện Yên Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị đại diện Lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới tỉnh và đại diện lãnh các sở ban ngành cấp tỉnh. Vê phía huyện Yên Thành có các đồng Lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban liên quan cùng tham dự.; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Lãnh đạo huyện Yên Thành chủ trì Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới tỉnh và các sở ban ngành tham dự Hội nghị

              Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kết quả thuuwcj hiện các phong trào, các cuộc vận động  đã góp phần tích cực vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cá nhà văn hóa xóm, xây dựng các thiết chế văn hóa hình các đoạn đường giao cho các tổ chức tự quản, xây dựng nhiều bồn hoa, trồng nhiều cây xanh, nhiều khu vườn kiểu mẫu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí làm đương bê tông...Nông nghiệp phát triển với tốc độ khá cao và ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả Kinh tế nông thôn chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ. Tỷ lệ hộc nghèo giảm nhanh (xuống còn 2,92% năm 2019), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng nhanh từ 26,07 trđ/người/năm năm 2015 lên 39,99 trđ/người/năm năm 2019. An ninh trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững.

              Đến ngày 17/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định 3639/QĐ-UBND quyết định công nhận 4 xã còn lại của huyện Yên thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, với kết quả đạt được 38 xã/ 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành đang chuần bị hồ sơ trình Văn phòng nông thôn mới Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

                                                                                                                                                                                            Văn phòng NTM Nghệ An