12/07/2019 | 17:34

Nghệ An hỗ trợ xây dựng trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận và thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 9. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn; bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh quyết định công nhận; các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ xây dựng trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề. Ảnh: Mai Hoa

Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể:

1, Di dời mặt bằng sản xuất, gồm hỗ trợ một lần 50% tổng chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn để di dời cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch

2, Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, gồm hỗ trợ 2 tỷ đồng/làng nghề vùng đồng bằng và 3 tỷ đồng/làng nghề vùng miền núi để đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề, như đường giao thông, điện, nước sạch, hệ thống tiêu, thoát nước, xây dựng trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết từ ngân sách địa phương, từ nguồn phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu và ngân sách địa phương.

Minh Chi

 

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất