30/05/2019 | 10:21

Nhân rộng mô hình trồng ba kích tím

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng mô hình trồng mới cây ba kích tím, tại thị trấn Nông trường Trần Phú - huyện Văn Chấn.

Một mô hình trồng ba kích ở Yên Bái

Mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ dược liệu khu vực miền núi phía Bắc, giai đoạn 2018 – 2020”, với quy mô 5 ha, có 30 hộ tham gia.

Qua một năm trồng, cây ba kích sinh trưởng phát triển tốt, thể hiện qua các chỉ tiêu sinh trưởng như: phân nhánh gốc từ 2-3 nhánh, chiều cao cây đạt từ 1,5-2m, đường kính gốc đạt 0,7-0,8cm, không có sâu bệnh hại. Bước đầu đánh giá cây ba kích tím phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tại địa phương.

Từ kết quả đạt được, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Yên Bái tiếp tục triển khai mô hình. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% về giống và phân NPK, đối ứng phân hữu cơ, nâng tổng diện tích thực hiện lên 10 ha với 44 hộ.

Với diện tích trồng mới năm 2019, sau 4 tháng triển khai, đến nay cây sinh trưởng, phát triển tốt và không thấy xuất hiện sâu bệnh hại, tỷ lệ sống cao (đạt 95%). Để các hộ yên tâm thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, chính quyền địa phương đã tư vấn, giới thiệu đơn vị thu mua, chế biến dược liệu trên địa bàn huyện cùng liên kết bao tiêu sản phẩm dược liệu ba kích tím.

PHẠM THỊ HẢO