17/05/2019 | 09:31

Sử dụng sản phẩm làng nghề truyền thống làm quà tặng ngoại giao

17/05/2019, 09:08 (GMT+7) Bộ NN-PTNT vừa ra Quyết định 1511/QĐ-BNN-KTHT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

 Theo đó, về công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ sẽ hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống. Hỗ trợ quảng bá đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã và tổ hợp tác tiêu biểu trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm làng nghề và du lịch làng nghề.

Bộ sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo Nông nghiệp Việt Nam…, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về các làng nghề, làng nghề truyền thống.

Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng ấn phẩm Danh bạ kết hợp với phần mềm tra cứu cài đặt trên các smartphone về các làng nghề, làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc phục vụ cho công tác quản lý và tra cứu, xúc tiến thương mại và đầu tư.

Bộ NN-PTNT chủ trương sử dụng các sản phẩm của làng nghề truyền thống trong các quà tặng ngoại giao của Bộ, tổ chức không gian trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu tại khu tiếp khách Văn phòng Bộ. Phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đề xuất với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ chọn lọc, đưa một số sản phẩm của làng nghề trong gói quà tặng ngoại giao; xây dựng các postcard giới thiệu hình ảnh và thông tin ngắn gọn về làng nghề, làng nghề truyền thống của nước ta để tặng cho khách và đối tác quốc tế.

SƠN TRANG