20/04/2019 | 15:27

Một tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là nội dung được Bộ Tư pháp đặc biệt lưu ý các địa phương trong Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 vừa được Bộ ban hành trong tháng 4.

 Theo Bộ Tư pháp, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định “Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới”…

Điều 4 Quyết định số 2540/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ một trong các điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là “có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định”. Ngoài ra, Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc giá về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cũng đã quy định chỉ tiêu chung, chỉ tiêu theo vùng của tiêu chí thành phần 18.5 là “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”.

“Căn cứ các quy định nêu trên, xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới phải là xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg”, văn bản của Bộ Tư pháp nêu rõ.

Bộ Tư pháp lưu ý các địa phương, không được ước tính kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: T.Hải

Bộ cũng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BTP. Cụ thể, địa phương muốn sử dụng kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật của năm hiện tại để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được thực hiện trước và bảo đảm tuân thủ các quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg. Không được ước tính kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trước đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng năm trước liền kề năm đánh giá xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chờ kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm hiện tại để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trước đó phản ánh từ các địa phương cho thấy, thời hạn thực hiện đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện nay quy định còn có điểm “vênh”. Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã tính trong năm từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 hàng năm. Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới lại được thực hiện mang tính “động”. Dẫn đến tình trạng chờ đợi trong đánh giá, công nhận chuẩn các tiêu chí này.

Tại Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn các địa phương giải pháp tháo gỡ. Đó là trong trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức đồng thời với đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh giá để xét, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức trước thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì UBND cấp tỉnh quyết định sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc sử dụng kết quả của năm đánh giá nhưng phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Thanh Hải (Theo: phapluatxahoi)