12/04/2019 | 14:05

Quảng Trị: Dốc sức phòng trừ sâu bệnh cuối vụ

Vụ ĐX 2018 - 2019, Quảng Trị gieo cấy trên 25.000 ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang bước vào cuối thời kỳ trổ – chín, là giai đoạn quyết định rất lớn đến năng suất lúa.

 

Tuy nhiên, nhiều sâu bệnh hại đã xuất hiện, để quản lý tốt đối tượng này người dân cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phòng trừ.

Hiện nay, diện tích lúa nhiễm bệnh khô vằn là 933 ha; bệnh bạc lá, vàng lá vi khuẩn là 112 ha; sâu cuốn lá nhỏ là 211 ha. Ngoài ra, bệnh đốm nâu, lem lép hạt, rầy cũng đã xuất hiện. Theo nhận định của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, thời gian tới các bệnh khô vằn, lem lép hạt, bạc lá vi khuẩn, đốm nâu sẽ lây lan và gây hại nặng dần về cuối vụ. Rầy tiếp tục phát sinh, gia tăng mật độ. Sâu cuốn lá nhỏ vẫn gây hại, nhất là trên trà lúa muộn. Nhện gié, bệnh thối thân thối bẹ, lúa von... có thể phát sinh gây hại ở một số vùng.

Để hạn chế, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh chỉ đọa, đối với bệnh khô vằn, lem lép hạt có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top; bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá vi khuẩn sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Ningnanmycin, Bronopol như Diboxylin, Bonny, Xantoxin, Starner,...; Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy, sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. Phun thuốc trừ rầy ngay ở những nơi có mật độ từ 1.000 con/m2 trở lên. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi phát sinh của sâu đục thân, nhện gié, bệnh thối thân bẹ, lúa von…

PHAN VIỆT TOÀN