19/03/2019 | 10:28

Thước đo hiệu quả nông thôn mới

Lấy ý kiến hài lòng của người dân được xem như thước đo hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), bởi xây dựng NTM thực chất là mang lại cuộc sống tốt hơn cho mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

 

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên.

Năm vừa qua, tỉnh Tuyên Quang có 7 xã: Lăng Can, Phúc Thịnh, Nhân Mục, Phúc Ninh, Sơn Nam, Thái Long, Đội Cấn cán đích NTM. Cùng với đó, việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM được MTTQ chủ trì thực hiện, đây là một trong những điều kiện để tỉnh xem xét quyết định xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang Đỗ Minh Tân cho biết: Tuy quá trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM phải trải qua nhiều khâu (xã tự chấm, huyện thẩm tra và tỉnh tiếp tục thẩm định lại) nhưng nếu thiếu sự hài lòng của người dân thì tất cả sẽ không đạt kết quả. Bởi thực chất xây dựng NTM trước hết là vì người dân và người dân là chủ thể. Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân được coi là thước đo hiệu quả nhất về kết quả xây dựng NTM.

Theo đó, qua kiểm tra và thẩm định hồ sơ tại các xã về đích NTM năm 2018, 7/7 UB MTTQ các xã đã triển khai phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp thống nhất của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sự tham gia tích cực của người dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Như xã Phúc Thịnh tỷ lệ lấy phiếu đạt 95,73%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98,97%; xã Nhân Mục tỷ lệ lấy phiếu đạt 71,75%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98,87%; xã Sơn Nam tỷ lệ lấy phiếu đạt 70%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99,6%; xã Đội Cấn tỷ lệ lấy phiếu đạt 63,87%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%...

Bà Lê Thị Bình- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) cho biết: Hết năm 2018, xã Phúc Thịnh đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Quy trình lấy ý kiến được thực hiện sau khi tổ thẩm tra của huyện hoàn thành việc thẩm tra kết quả đánh giá hoàn thiện 19 tiêu chí của các địa phương. Quá trình lấy phiếu đánh giá của người dân được tiến hành ở khu dân cư do Ban Công tác Mặt trận chủ trì với các thành viên và trưởng thôn thực hiện. Kết quả lấy phiếu đánh giá, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xã cho thấy đa số đều đạt ở mức cao ở các tiêu chí.

Tuy nhiên, quá trình lấy phiếu đánh giá ở 7 xã về đích NTM còn cho thấy ở một số nội dung sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ chưa cao, như: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai. Việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân. Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường ở địa phương và ý thức tham gia của người dân…

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân nhấn mạnh, việc lấy ý kiến người dân cũng là dịp để chính quyền địa phương, ngành chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân, từ đó có kế hoạch phù hợp trong thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Ông Đỗ Minh Tân cũng cho rằng, chỉ khi nào người dân phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận, được nhân dân ghi nhận, khi đó NTM mới thực sự hiện hữu. Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đã khẳng định, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động tạo nên một phong trào xây dựng NTM sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó khẳng định việc xây dựng NTM đã nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đó là mục đích cuối cùng của việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Do đó, ông Đỗ Minh Tân đề nghị cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được. Bên cạnh đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải ở các thôn, khu công cộng. Nâng cao hệ thống tưới tiêu, an toàn hệ thống điện, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, đảm bảo các tiêu chí đạt bền vững.

Hải Nhi (Theo: daidoanket)