01/12/2018 | 16:04

Tân Kỳ: 2 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018

Hội đồng thẩm định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An vừa về thẩm định xã đạt nông thôn mới tại 2 xã Kỳ Tân và Tân Xuân huyện Tân Kỳ.

 

Đoàn thẩm định NTM tỉnh đã đi khảo sát công trình thiết chế văn hóa tại xã Tân Xuân.

Qua thẩm định, xã Kỳ Tân cơ bản đạt 100% tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM trên 216 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 97 tỷ đồng.

Kỳ Tân đã bê tông tuyến đường giao thông rộng rãi đảm bảo đạt chuẩn NTM.

Tại xã Tân Xuân, mặc dù là xã miền núi thuộc diện khu vực 2, đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng hạ tầng hơn 200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 130 tỷ đồng.

Các thành viên trong Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế các nhà văn hóa ở xã Tân Xuân.

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, bổ sung những thông tin một cách đầy đủ, chính xác hoàn thiện hồ sơ và một số tiêu chí để trình Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu.

Trọng Hùng (Theo: truyenhinhnghean)