21/11/2018 | 08:40

Thẩm định đánh giá kết quả xây dựng NTM xã Quỳnh Yên năm 2018

Sáng ngày 20/11, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã về thẩm định đánh giá kết quả xây dựng NTM xã Quỳnh Yên năm 2018. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ở huyện có Đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện, đại diện các ban, ngành cấp huyện, lãnh đạo các địa phương đăng ký về đích NTM năm 2018, 2019 gồm các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Hồng và An Hoà.

 

Toàn cảnh hội nghị làm việc

Trường THCS Quỳnh Yên đạt chuẩn quốc gia năm 2009

Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Quỳnh Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đến nay các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành. Trong quá trình thực hiện đã thu hút được sự quan tâm, thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà. Ban quản lí, ban chỉ đạo xã biết vận dụng, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, triển khai xây dựng đồng bộ các tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 30,55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo gần 3,2%. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 95%. Các tuyến đường liên xã, liên xóm, nội xóm được bê tông hóa 100%. Các trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM từ năm 2011 – 2018 gần 241 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 138 tỷ đồng, chiếm 58%; vốn doanh nghiệp 79,6 tỷ đồng, chiếm hơn 33%, vốn tín dụng 3,9 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 16 tỷ đồng, chiếm gần 7%. Đối với các công trình cơ bản đã được quyết toán xong nên đến nay xã không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản…

Đoàn kiểm tra thực tế tại trạm y tế xã Quỳnh Yên, trạm đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2014

Ông Hồ Đức Luyện – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM của địa phương trong 8 năm qua

Qua kiểm tra hồ sơ và tham quan thực tế, đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh cũng đề nghị về tiêu chí giao thông về cơ bản đã được cứng hóa 100% đảm bảo tiêu chí, tuy nhiên địa phương cần vận động nhân dân vệ sinh các tuyến đường, bổ sung thêm các biển báo còn thiếu. Về tiêu chí điện nông thôn cần nâng cấp một số đường dây điện xuống cấp. Tiêu chí chợ cần kiện toàn ban quản lí, công tác phòng chống chữa cháy. Đối với tiêu chí quy hoạch các mốc chưa đầy đủ. Về tiêu chí môi trường xã cần giải quyết tình hình rác thải ứ đọng trong khu dân cư và dọc các tuyến mương. Về tiêu chí trường học cần bổ sung thêm, chỉnh trang lại cảnh quan trường THCS để chuẩn bị thẩm định lại sau 10 năm trường đạt chuẩn quốc gia . về tiêu chí y tế, địa phương cần bổ sung thêm vườn thuốc nam, cung cấp thêm bảng tổng hợp hồ sơ số người sử dụng thẻ bảo hiểm y tể. về tiêu chí an ninh trật tự đề nghị địa phương quản lí tốt công tác quản lí đất đai, an ninh tôn giáo.

Đại diện sở công thương đánh giá về tiêu chí chợ và cơ sở hạ tầng nông thôn

Đ/c Đặng Ngọc Bình – PCT UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Hằng – Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh kết buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng của cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Yên trong phong trào xây dựng NTM. Qua thẩm định, đồng chí đánh giá xã Quỳnh Yên có một số tiêu chí đạt chuẩn ở mức độ cao là tiêu chí Quy hoạch và quản lý quy hoạch, việc huy động các nguồn vốn đầu tư tốt, đặc biệt là huy động nội lực, giao thông, thủy lợi, điện, chợ, nhà ở dân cư. Các tiêu chí còn lại vừa đạt chuẩn theo yêu cầu hoặc đạt chuẩn ở mức thấp, thiếu tính bền vững, nhất là tiêu chí y tế, an ninh trật tự, cơ sở vật chất văn hóa.. Vì vậy, đồng chí đề nghị địa phương cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, nghành để kịp thời bổ sung trong thời gian sớm nhất, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa lại một số hồ sơ còn thiếu để đoàn thẩm định đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Quỳnh Yên đạt chuẩn NTM năm 2018 này.

Thanh Toàn

Đài Quỳnh Lưu