03/11/2018 | 15:22

Thẩm định xét công nhận Châu Tiến đạt chuẩn NTM 2018

Chiều 2/11, Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh đã có buổi làm việc với xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để thẩm định, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

 Mặc dù xuất phát điểm thấp, đời sống người dân khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, song thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Châu Tiến đã nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đoàn thẩm định đi tham quan mô hinh HTX thổ cẩm Hoa Tiến 1.

Luộc kén, xe tơ - một trong những quy trình sản xuất vải thổ cẩm của HTX thổ cẩm Hoa Tiến.

Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn vốn huy động từ năm 2012-2018 là 74,68 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đóng góp từ nhân dân và nguồn huy động từ doanh nghiệp trên 12 tỷ đồng.

Mô hình vườn chuẩn NTM của gia đình ông Bùi Viết Mai, bản Hợp Tiến, Châu Tiến.

Đến thời điểm này, toàn xã đã bê tông hóa được hơn 11 km trục đường liên xã, liên huyện; có 9/9 bản đạt danh hiệu làng, bản văn hóa, số lao động có việc làm thường xuyên là 2.672 người, chiếm 94,2%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Nhà sàn Hoa Tiến - Quỳ Châu nơi trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Cổng vào làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến.

Sau khi đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã Châu Tiến, Đoàn thẩm định NTM tỉnh đánh giá địa phương cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hội đồng thẩm định yêu cầu xã cần tiếp tục quan tâm đến tỷ lệ cận nghèo 49% để sau khi xã đạt NTM không dẫn đến tái nghèo, tập trung tốt hơn về công tác vệ sinh môi trường, đưa HTX đi vào hoạt động quy mô, đúng luật HTX 2012, tu sửa nhằm nâng cao về cơ sở vật chất của Trạm y tế.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh đánh giá Châu Tiến cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo quy định.

Trong thời gian tới, xã Châu Tiến hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh để đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Kế Kiên – Bé Vinh (Theo: truyenhinhnghean)