13/12/2017 | 11:29

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc xin ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học về lập Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 9/12/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc xin ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học về lập Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 Tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Trung ương; Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Đồng chí Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Đinh Viết Hồng - PCT UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các đồng chí Trưởng, phó các phòng, các đơn vị liên quan.

 

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã đưa ra các ý kiến góp ý, thảo luận dự thảo Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

Kết Luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xin cám ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến phát biểu góp ý của các đồng chí, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Thế Trung, đồng chí Hồ Xuân Hùng và đồng chí Đinh Viết Hồng; giao Đoàn quy hoạch nông nghiệp và Thủy lợi - đơn vị chủ trì xây dựng quy hoạch cùng các phòng liên quan của Sở nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện quy hoạch báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét để trình UBND tỉnh. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

 

 

- Tập trung phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại đó, để từ đó đề ra bác bài học kinh nghiệm.

 

- Phân tích dự báo tình hình xu thế của thế giới, trong nước về thị trường, xu thế phát triển, phát triển của khoa học công nghệ.

 

- Xác định rõ mục tiêu, xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải pháp hữu hiệu để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh; không quy hoạch dàn trải, phải lựa chọn các đối tượng cây con chủ lực có lợi thế, có khả năng cạnh tranh cao, còn dư địa để phát triển sản xuất hàng hóa lớn, phù hợp với vùng sinh thái, địa hình như: Cây ăn quả, cây nguyên liệu, dược liệu, rau củ quả, chăn nuôi và thủy sản,...; sản xuất phải gắn với phát triển công nghiệp chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Coi doanh nghiệp và trung tâm của liên kết và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

- Phải phân tích, đề xuất các giải pháp mạnh về đất đai, cơ chế chính sách theo hướng nhà nước chỉ làm những nội dung, lĩnh vực mà doanh nghiệp, người dân không làm được. Phải tạo động lực để thu hút mạnh doanh nghiệp trực tiếp đầu tư hoặc liên kết với nông dân để đầu tư ứng dụng, nhập khẩu công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp.

 

- Trong giải pháp thực hiện phải chỉ rõ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành trong chỉ đạo tổ chức thiện; phải có giải pháp để kiểm tra, đánh giá, kịp thời có điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, các cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch đạt kết quả cao.

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở