23/06/2015 | 13:11

Lào cai “Phát triển nông thôn nhìn từ bài học Saemaul Undong”.

Lào cai “Phát triển nông thôn nhìn từ bài học Saemaul Undong”.

Chiều ngày 19.6.2015, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, TS Đặng Kim Sơn- nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp -nông thôn đã chia sẻ với lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai về chủ đề “Phát triển nông thôn nhìn từ bài học Saemaul Undong”.

 Chiều ngày 19.6.2015, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, TS Đặng Kim Sơn- nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp -nông thôn đã chia sẻ với lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai về chủ đề “Phát triển nông thôn nhìn từ bài học Saemaul Undong”.

TS Đặng Kim Sơn chia sẻ với lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai về Saemaul Undong. Ảnh: P.V

Saemaul Undong là phong trào xây dựng và phát triển làng mới ở Hàn Quốc những năm 1970, do cố Tổng thống Park Chung Hee khởi xướng. Với phương châm “huy động nội lực của nông dân, phát triển các cộng đồng nông dân tại mọi làng xã, phát huy tinh thần làm chủ, ý chí sáng tạo, tự tin của người dân”, cùng nguồn hỗ trợ vật chất (xi măng, sắt thép) và chính sách đúng đắn, phong trào Saemaul Undong được triển khai thành công, đóng góp tích cực vào công tác hiện đại hóa nông thôn, biến Hàn Quốc từ một quốc gia nhận viện trợ trở thành một quốc gia viện trợ vào những năm 1980.

Phát biểu tại buổi chia sẻ, TS Đặng Kim Sơn khẳng định: Việt Nam hiện nay thậm chí có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn Hàn Quốc tại thời điểm xây dựng làng mới, phát triển nông thôn.

Trong khuôn khổ Chương trình Hạnh phúc Lào Cai, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), việc tận dụng nguồn lực bên ngoài và áp dụng bài học Saemaul Undong vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức lớn đối với tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo và cán bộ tỉnh Lào Cai thể hiện quyết tâm cao thực hiện tốt Chương trình và thí điểm làng Saemaul Undong.

Theo danviet.vn