13/11/2014 | 14:19

Hỗ trợ nông nghiệp nông thôn

Đào tạo 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 đặt mục tiêu đào tạo khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

 Theo Quyết định phê duyệt do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ban hành,Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 xác định giai đoạn đến 2015 sẽ đào tạo được khoảng 40.000 lao động và đến năm 2020 sẽ đào tạo được khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đến 2015 hỗ trợ khoảng 4.000 lượt học viên, và đến 2020 là 10.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 250 cơ sở công nghiệp nông thôn đến năm 2015 và 600 cơ sở đến năm 2020. Năm 2015 hỗ trợ 500 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn, và năm 2020 là 1.400 cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Đối tượng được thụ hưởng từ Chương trình này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại II, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công…

Để thực hiện chương trình, ngoài nguồn nhân sách nhà nước chi cho hoạt động khuyến công hàng năm, Chính phủ sẽ chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực và đồng bộ với các chính sách về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, khoa học, công nghệ.

Cổng TTĐT Chính phủ

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất