09/10/2014 | 20:16

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Sáng ngày 9/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị.

 Sáng ngày 9/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị. Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức và đại diện đến từ các Bộ, ban, ngành, các tỉnh/thành phố trên cả nước.

CNTT là một trong những nền tảng hết sức quan trọng của phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị là một văn bản rất quan trọng, là định hướng xuyên suốt cho chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông từ nay đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: “Nghị quyết 36-NQ/TW tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của CNTT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho CNTT Việt Nam phát triển mạnh, sâu rộng trong thời gian tới”. Theo đó, ứng dụng CNTT là một yếu tố quan trọng, bảo đảm thực hiện ba đột phá chiến lược, là nội dung bắt buộc trong các đề án, dự án đầu tư của các bộ, ngành, các địa phương. Về hạ tầng thông tin quốc gia, sẽ kết nối băng rộng chất lượng cao tới tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục trên cả nước. Về công nghiệp CNTT, áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, tín dụng cho nghiên cứu và cung cấp dịch vụ CNTT, ưu tiên cho vay vốn đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ. Đồng thời, cần bảo đảm an toàn an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày về tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhận thức về ứng dụng, phát triển CNTT theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW.

Thứ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Minh Hồng đã giới thiệu các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về ứng dụng, phát triển CNTT tại Nghị quyết 36-NQ/TW và Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. Dự thảo Chương trình hành động đã nhận được 17 ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố. Dự thảo Chương trình hành động gồm có 3 phần và phần phụ lục. Phần 1 đưa ra các mục tiêu của chương trình hành động. Phần 2 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Phần 3 phân công các Bộ ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố và Sở TT và TT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. Dự kiến Dự thảo sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 10 và được ban hành vào tháng 11 năm nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tái khẳng định vai trò quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là hạ tầng mềm tạo phương thức phát triển mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 36-NQ/TW là thời cơ vàng để phát triển CNTT, tuy nhiên để những thời cơ này thực sự là “vàng mười”, cần phải chỉ ra được những hạn chế, bất cập của việc ứng dụng CNTT trong cuộc sống.

Bộ trưởng đồng tình với các ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến những khó khăn, thách thức trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Cụ thể, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị về vai trò của CNTT còn nhiều bất cập, việc bố trí quỹ đất cho lĩnh vực CNTT còn chưa tương xứng với những đóng góp của ngành cho đất nước, thiếu sự đồng bộ trong quản lý khai thác cơ sở dữ liệu. Bộ trưởng nhấn mạnh đến những bất cập về nguồn lực tài chính dành cho phát triển CNTT, trong đó phân bổ ngân sách vẫn chưa phân biệt rạch ròi giữa ngành văn hóa và ngành thông tin.

Bộ trưởng cho biết tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, theo đó trong năm 2015, Bộ sẽ không thực hiện việc đánh giá ứng dụng CNTT của các cơ quan đơn vị mà chỉ đưa ra hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, trên cơ sở đó các tổ chức độc lập sẽ thực hiện việc đánh giá để những đánh giá này mang tính độc lập và khách quan hơn. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn, ứng dụng CNTT là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, không phải là trách nhiệm riêng của Bộ TT và TT. “Đầu tư cho CNTT vừa là đầu tư cho phát triển đất nước, vừa là đầu tư cho bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta mạnh lên bằng CNTT, mạnh lên về CNTT đồng nghĩa với thúc đẩy phát triển kinh tế và mạnh về quốc phòng an ninh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, các Bộ, ngành và các địa phương cũng cần ban hành các chương trình hành động của riêng mình để thúc đẩy việc ứng dụng và phát triên CNTT. Trong Bộ TT và TT, các cơ quan liên quan như Vụ CNTT, Cục An toàn thông tin, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông cần chủ động tham mưu, đề xuất các Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 36-NQ/TW.

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất