09/10/2014 | 20:11

Thanh Hoá: Mục tiêu và giải pháp phát triển sản xuất vụ đông năm 2014-2015

Thanh Hoá: Mục tiêu và giải pháp phát triển sản xuất vụ đông năm 2014-2015

Vụ đông năm 2014-2015, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông lên 58.000 ha, trong đó nhóm cây chủ lực là ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau đậu.

 Vụ đông năm 2014-2015, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông lên 58.000 ha, trong đó nhóm cây chủ lực là ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau đậu.

 

Cụ thể: cây ngô 21.000 ha, tăng 1.977 ha so với cùng kỳ vụ đông năm trước; cây đậu tương 6.000ha, cây lạc 1.500ha, cây khoai lang 5.000 ha, khoai tây 1.000 ha và rau đậu các loại tổng diện tích gieo trồng là 22.500ha; ngoài ra, các nhóm cây khác trong vụ đông tiếp tục được đa dạng hoá, các đối tượng cây trồng mới có thị trường tiêu thụ được mở rộng diện tích như: dưa chuột bao tử, bí xanh, bí ngô, ớt, khoai tây chế biến và các loại cây làm thức ăn gia súc.

Để vụ đông 2014-2015 giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế, ngành trồng trọt tỉnh đang nỗ lực chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn cây vụ thu mùa, giải phóng đất sớm để làm cây vụ đông, dồn điền đổi thửa hình thành vùng sản xuất vụ đông tập trung, đầu tư máy móc, cơ giới hoá, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật (TBKT) nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Về thời vụ gieo trồng được tập trung chỉ đạo theo hướng cây ưa ấm gieo trồng càng sớm càng tốt, các cây ưa lạnh tuân thủ chặt chẽ theo lịch thời vụ. Riêng đối với cây ngô, đậu tương ưu tiên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, chất lượng tốt; thời vụ gieo trồng song trước ngày 30/9/2014 và áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu, gieo thẳng, gieo bằng máy, đặt bầu xuống gốc rạ….đảm bảo mật độ gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, công tác dịch vụ, phục vụ sản xuất cũng được chú trọng như công tác tưới tiêu hợp lý, dự tính dự báo, tập huấn kỹ thuật, tổ chức liên kết nông dân với các mạng lưới tiêu thụ, doanh nghiệp chế biến để tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ đông ổn định, quy mô lớn và có lợi cho nông dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, tỉnh Thanh Hoá cũng đã lựa chọn 2 đối tượng cây trồng chính là ngô đông trên đất 2 lúa và khoai tây để hỗ trợ nhân dân kinh phí mua giống sản xuất, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/ha ngô đông trên đất 2 lúa (cho địa phương có diện tích ngô đông trên đất 2 lúa từ 700 ha trở lên) và 5 triệu đồng/ha khoai tây (cho địa phương có diện tích khoai tây từ 50 ha trở lên). Ngoài ra, các chính sách của Trung ương và của tỉnh được tập trung triển khai, giải ngân hỗ trợ sản xuất như chính sách phát triển rau an toàn, chính sách hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất, giải ngân chính sách hỗ trợ và phát triển quỹ đất trồng lúa….Và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông để tạo động lực cho bà con tiếp tục mở rộng diện tích, tăng năng suất, góp phần giành thắng lợi cho vụ đông 2014-2015.