Tên / Số / ký hiệu : Số: 2836/UBND-NN
Về việc / trích yếu

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành 10/05/2021
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Nghĩa Hiếu
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Nghệ An
Tải về máy