Tên / Số / ký hiệu : 419/HD-SNV
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí - Hệ thống chính trị trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành 11/03/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Sở Nội Vụ
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Đậu Văn Thanh
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Nội Vụ
Tải về máy