Tên / Số / ký hiệu : 08/2019/TT_BTC
Về việc / trích yếu

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử sụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành 30/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban Bộ Tài Chính
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Chính
Tải về máy