Tên / Số / ký hiệu : 5369/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Về việc điều chỉnh bước điểm thấp nhất cho mỗi nội dung của một tiêu chí trong Bộ tiêu chí và thang điểm cuộc thi mẫu "Xã nông thôn mới đẹp năm 2018" và "Thôn (bản) nông thôn mới đẹp năm 2018"

Ngày ban hành 10/12/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Đinh Viết Hồng
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Nghệ An
Tải về máy