Tên / Số / ký hiệu : QĐ 802/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành 12/03/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Đường
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Nghệ An
Tải về máy