Tên / Số / ký hiệu : QĐ 802/QĐ_UBND
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung Ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành 07/03/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Đường
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Nghệ An
Tải về máy