• Tin mới cập nhật
 • Tin đọc nhiều nhất

Văn bản nông thôn mới

 • Số 1526/QĐ-UBND

  Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh ...

 • Số 125/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ...

 • Số 3659/BTNMT-TCMT

  Về việc hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quan lý nhà nước của Bộ TN %MT

 • Số 1214/QĐ_BCT

  Quyết định về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông ...

 • Số 04/2022/TT-BNNPTNT

  Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ...

 • Số 1248/QĐ-BKHĐT

  Quyết định Công bố các tiêu chí về HTX và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập ...

 • Sô 2307/BXD-QHKT

  Về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

 • Số 1127/QĐ-BTTTT

  Quyết định công bố các tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia ...

 • Số: 3948/BKĐT-TTCT

  Về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

 • Số 1595QĐ/UBND

  Quyết đinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

 • Số 1541/QĐ/UBND

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đặt chuẩn nông thôn mới, Vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

 • Số 1563/QĐ-UBND

  Quyết định về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn ...

 • Số 166/KH - UBND ngày 10/3/2022

  Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An năm 2022

 • Quyết định 321/QĐ-TTg

  Quyết định về việc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 319/QĐ-TTg

  Quyết định về việc xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

 • QĐ 320/QĐ-TTg

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây ...

 • Quyết định 318/QĐ-TTg

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn ...

 • Quyết định số 263/QĐ-TTg

  Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 • Số: 2836/UBND-NN

  Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

 • Số 311/ - CV/TU

  Tiếp tục thúc đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới năm 2021

liên kết

Tin nhanh, cập nhật, báo điện tử, việt báo, tin việt, VietNews,Dân Việt, Nông thôn, Nông thôn Ngày nay, Nông thôn Online, Tin nóng, tin mới nhất, báo mới, kinh doanh, thời sự, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Kinh tế, tin tưccs, văn hóa, thể thao, bóng đá, ngôi sao