• Tin mới cập nhật
 • Tin đọc nhiều nhất

Người trẻ ghi dấu cho nông sản Việt

TPHCM ghi nhận một số gương mặt trẻ khởi nghiệp hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống kinh tế ...

Văn bản nông thôn mới

 • 1615/QĐ-UBND

  Quyết định về việc kiện toàn ban tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

 • Số 3706/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019-2020

 • Số 3639/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới"

 • Số 500/TB-UBND

  Thông báo đính chính thời gian họp Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và ...

 • số: 2417/QĐ-UBND

  Quyết định điều chỉnh Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bài tỉnh Nghệ an, giai đoạn 2018-2020

 • Số 1470/SNN-PTNT

  Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 09 "Về Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất" theo Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 115/11/2018 ...

 • 1248/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt bổ sung danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 • 1249/QĐ-UBND

  Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai ...

 • 04/2019/TT-BNNPTNT

  Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình ...

 • QĐ 975-QĐ-BNN_VPĐP

  Quyết định ban hành kế Hoạch Tổng kết 10 năm Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 • Số 262/HD-STTTT-BCVT

  Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 5 về Thông tin và Truyền Thông trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa ban ...

 • Số 70/PV05

  Về việc triển khai thực hiện tiêu chí 14.1 "An ninh, trật tự xã hội"

 • Số:369 /SGD&ĐT-VP

  V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt NTM nâng cao theo Quyết định 5067/QĐ-UBND

 • Số 729/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh nghệ an giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030

 • 419/HD-SNV

  Hướng dẫn thực hiện tiêu chí - Hệ thống chính trị trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn ...

 • 08/2019/TT_BTC

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử sụng kinh phí ...

 • Số 149/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã/ huyện đăng ký đặt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 • 5369/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh bước điểm thấp nhất cho mỗi nội dung của một tiêu chí trong Bộ tiêu chí và thang điểm cuộc thi mẫu "Xã nông thôn ...

 • 5380/QĐ-UBND

  Về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới"

 • Số 5380/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận"Xã đạt chuẩn Nông thôn mới"

liên kết

Tin nhanh, cập nhật, báo điện tử, việt báo, tin việt, VietNews,Dân Việt, Nông thôn, Nông thôn Ngày nay, Nông thôn Online, Tin nóng, tin mới nhất, báo mới, kinh doanh, thời sự, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Kinh tế, tin tưccs, văn hóa, thể thao, bóng đá, ngôi sao