• Tin mới cập nhật
 • Tin đọc nhiều nhất

Văn bản nông thôn mới

 • Số 166/KH - UBND ngày 10/3/2022

  Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An năm 2022

 • Quyết định 321/QĐ-TTg

  Quyết định về việc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 319/QĐ-TTg

  Quyết định về việc xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

 • QĐ 320/QĐ-TTg

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây ...

 • Quyết định 318/QĐ-TTg

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn ...

 • Quyết định số 263/QĐ-TTg

  Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 • Số: 2836/UBND-NN

  Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

 • Số 311/ - CV/TU

  Tiếp tục thúc đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới năm 2021

 • 01/DT

  Dự thảo Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông ...

 • Số 544/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt danh sách các xã /huyện đăng ký đặt chuẩn nông thôn mới/ Nông thôn mới nâng cao/ Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

 • Số 24/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

 • Số 25/2020/NQ-HĐND

  Nghị Quyết quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

 • 1615/QĐ-UBND

  Quyết định về việc kiện toàn ban tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

 • Số 3706/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019-2020

 • Số 3639/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới"

 • Số 500/TB-UBND

  Thông báo đính chính thời gian họp Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và ...

 • số: 2417/QĐ-UBND

  Quyết định điều chỉnh Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bài tỉnh Nghệ an, giai đoạn 2018-2020

 • Số 1470/SNN-PTNT

  Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 09 "Về Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất" theo Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 115/11/2018 ...

 • 1248/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt bổ sung danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 • 1249/QĐ-UBND

  Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai ...

liên kết

Tin nhanh, cập nhật, báo điện tử, việt báo, tin việt, VietNews,Dân Việt, Nông thôn, Nông thôn Ngày nay, Nông thôn Online, Tin nóng, tin mới nhất, báo mới, kinh doanh, thời sự, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Kinh tế, tin tưccs, văn hóa, thể thao, bóng đá, ngôi sao