Sử dụng RSS của Danviet.vn sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin mới nhất, nóng nhất trong và ngoài nước!
Thêm một kênh RSS của Danviet.vn vào trang My Yahoo!

- Nhấn vào nút "Add to My Yahoo!" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của Danviet.vn

- Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của Danviet.vn vào trang My Yahoo của bạn.

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

- Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích

- Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS

Tiêu đề Chép URL sau vào chương trình đọc RSS
Tin tức http://danviet.vn/rss/24/tin-tuc-nong.rss
Văn bản chỉ đạo http://danviet.vn/rss/25/van-ban.rss
Địa phương tiêu điểm http://danviet.vn/rss/26/xa-diem-trung_uong.rss
Chính sách NTM http://danviet.vn/rss/27/chinh-sach.rss
Bộ tiêu chí http://danviet.vn/rss/28/ba-tieu-chi.rss
Tin hoạt động http://danviet.vn/rss/29/tin-hoat-dong.rss
Kiến thức - nhà nông http://danviet.vn/rss/154/kien-thuc-nha-nong.rss
Xúc tiến thương mại http://danviet.vn/rss/30/xuc-tien-thuong-mai-nghe-an.rss
Giới thiệu VPNTMNA http://danviet.vn/rss/31/to-chuc.rss
Chuyên mục khác http://danviet.vn/rss/118/chuyen-muc-khac.rss
Video http://danviet.vn/rss/123/Video.rss
Hình ảnh http://danviet.vn/rss/124/hinh-anh.rss
Media http://danviet.vn/rss/129/media.rss
Giới thiệu http://danviet.vn/rss/142/gioi-thieu.rss

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Danviet.vn. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Điều kiện sử dụng

DanViet không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài DanViet được dẫn trong trang này. Khi sử dụng lại các tin lấy từ Danviet.vn, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo Danviet.vn" hoặc "Danviet.vn".